2014-12-23

Dostęp do informacji nie zamieszczonej w BIP

Informacja publiczna, nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

W celu usprawnienia udostępniania informacji publicznej na wniosek petenta poniżej publikujemy wzór wniosku. Wypełniony wniosek należy przesłać do Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Załączniki

  wniosek o udostępn...blicznej.docx 13,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o udostępn...ublicznej.pdf 76,24 KB (pdf) szczegóły pobierz