2014-12-12

Struktura organizacyjna

 

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

 

 

Naczelnik Wydziału

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego

kpt. mgr inż. Mirosław Kuraś

Telefon:

 (0-58) 677-61-41

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pr.wejherowo@straz.gda.pl

kppsp_rzecznik@strazwejherowo.pl

 

Zastępca naczelnika
kpt. mgr Krzysztof Chlebicki

Telefon:

 (0-58) 677-61-31, (0-58) 677-61-32

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pr.wejherowo@straz.gda.pl
 

 

 

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 

Kierownik Sekcji

mł. bryg. inż. Leszek Witbrodt

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Specjalista

st. kpt. mgr Marek Liniski

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Technik

st. sekc. inż. Adam Fleming

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

 

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

 

Starszy Technik

ogn. Joanna Łosińska

Telefon:

 (0-58) 677-61-16

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl
pok.wejherowo@straz.gda.pl

 

Młodszy Technik

st. str. Anita Kreft

Telefon:

 (0-58) 677-61-11

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl
pok.wejherowo@straz.gda.pl

 

 

 Sekcja ds. Finansowych

 

Główna Księgowa

ogn. mgr Hanna Selewska- Błoszyk

Telefon:

 (0-58) 677-61-42,  (0-58) 677-61-43

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pf.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Inspektor – Pracownik Korpusu Służby Cywilnej

mgr inż. Halina Bach

Telefon:

 (0-58) 677-61-42,  (0-58) 677-61-43

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pf.wejherowo@straz.gda.pl

 

 Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

 

 

Naczelnik Wydziału

mł. bryg. mgr Jan Domski

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

 Referent 

inż. Paulina Koszałka

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Referent ds. Techniki

Zenon Kreft

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Informatyk

Roman Ganski

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 Wejherowo

 

Dowódca Jednostki

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kołakowski

Telefon:

 (0-58) 677-60-15

Fax:

 (0-58) 677-60-14

e-mail:

jrg1_dowodca@strazwejherowo.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki

st. kpt. inż. Marek Kąkol

Telefon:

 (0-58) 677-60-15

Fax:

 (0-58) 677-60-14

e-mail:

jrg1_zastepca_dowodcy@strazwejherowo.pl

 

 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Rumia

 

Dowódca Jednostki

kpt. mgr inż. Tomasz Ziarek

Telefon:

 (0-58) 671-01-98

Fax:

 (0-58) 679-47-13

e-mail:

jrg2_dowodca@strazwejherowo.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki

kpt. mgr  Zbigniew Dorawa

Telefon:

 (0-58) 671-01-98

Fax:

 (0-58) 679-47-13

e-mail:

jrg2_zastepca_dowodcy@strazwejherowo.pl