Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
wejherowski  
Ulica
ul. 3 Maja  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-07-14  
Data publikacji do
2021-07-14  
Termin składania ofert
2020-08-14 10:00  
Numer zgłoszenia
2020 S 134-328867  
Cpv
34144210-3 Wozy strażackie
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej w Wejherowie."

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...34-328867.pdf 146,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...mówieniu.pdf 646,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.pdf 14,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...mówienia.pdf 6,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 1 - O...ówienia.docx 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki 2-8.pdf 842,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki 2-8.doc 341,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja-wypelnia...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 152,16 KB (xml) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...332474-pl.pdf 71,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia ...0.07.2020.pdf 574,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...ny w SIWZ.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 377,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 748,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 113,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się