2018-05-24

Klauzula informacyjna (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84-200 Wejherowo, ul. 3 maja 2,
korespondencji e – mail: biuro@strazwejherowo.pl,
telefonicznie / fax: (58) 677-61-11, fax. (58) 677-61-13

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań  ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Wejherowie;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych.
 16. dot. współadministrowania danymi osobowymi w SWD-PSP

Załączniki

  1_KLAUZULA_INFORMAC...townicze.docx 19,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_KLAUZULA_INFORMAC... wizyjny.docx 19,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  3_KLAUZULA_INFORMAC...trahenci.docx 19,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  4_KLAUZULA_INFORMAC...trolno-1.docx 21,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  5_KLAUZULA_INFORMAC...zoznawcy.docx 18,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  6_KLAUZULA_INFORMAC... ZZR (2).docx 19,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  7_KLAUZULA_INFORMAC..._FSocjal.docx 19,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  8_KLAUZULA_INFORMAC..._nabór.docx 19,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  9_KLAUZULA_INFORMAC...zkolenia.docx 19 KB (doc) szczegóły pobierz
  10_KLAUZULA_INFORMA...ubliczne.docx 21,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_KLAUZULA_INFORMA..._odbiory.docx 19,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  12_KLAUZULA_INFORMA...zkolenia.docx 19,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  13_KLAUZULA_INFORMA...sportowe.docx 18,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  14_KLAUZULA_INFORMA...sportowa.docx 21,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  15_KLAUZULA_INFORMA...tracyjne.docx 19,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  16.1. Obowiązek in...ny KP PSP.pdf 371,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16.2. Odpowiedzialn...arowej .pdf 222,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16.3. Zakres odpowi...tratorów.pdf 245,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się