2014-12-12

Struktura organizacyjna

 

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

 

 

Naczelnik Wydziału

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego

st. kpt. mgr inż. Mirosław Kuraś

Telefon:

0-58) 677-61-31, (0-58) 677-61-32

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pr.wejherowo@straz.gda.pl

kppsp_rzecznik@strazwejherowo.pl

 

Starszy Technik
mł. ogn. Łukasz Ryta

Telefon:

 (0-58) 677-61-31, (0-58) 677-61-32

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pr.wejherowo@straz.gda.pl
 

 

 

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 

Kierownik Sekcji

mł. bryg. inż. Leszek Witbrodt

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Specjalista

st. kpt. mgr Marek Lniski

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Technik

mł. ogn. inż. Adam Fleming

Telefon:

 (0-58) 677-61-24

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pz.wejherowo@straz.gda.pl

 

 

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

 

Starszy Technik

st. ogn. Joanna Łosińska

Telefon:

 (0-58) 677-61-16

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl
pok.wejherowo@straz.gda.pl

 

Młodszy Technik

sekc. Anita Kreft

Telefon:

 (0-58) 677-61-11

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl
pok.wejherowo@straz.gda.pl

 

 

 Sekcja ds. Finansowych

 

Główna Księgowa

ogn. mgr Hanna Selewska- Błoszyk

Telefon:

 (0-58) 677-61-42,  (0-58) 677-61-43

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pf.wejherowo@straz.gda.pl

 

Starszy Inspektor – Pracownik Korpusu Służby Cywilnej

mgr inż. Halina Bach

Telefon:

 (0-58) 677-61-42,  (0-58) 677-61-43

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pf.wejherowo@straz.gda.pl

 

 Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

 

 

Naczelnik Wydziału

st. kpt. Krzysztof Chlebicki

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

 Referent 

mgr inż. Paulina Koszałka

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Referent ds. Techniki

Zenon Kreft

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Informatyk

Roman Ganski

Telefon:

 (0-58) 677-61-21, (0-58) 677-61-22

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

pt.wejherowo@straz.gda.pl

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 Wejherowo

 

Dowódca Jednostki

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kołakowski

Telefon:

 (0-58) 677-60-15

Fax:

 (0-58) 677-60-14

e-mail:

jrg1_dowodca@strazwejherowo.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki

st. kpt. inż. Marek Kąkol

Telefon:

 (0-58) 677-60-15

Fax:

 (0-58) 677-60-14

e-mail:

jrg1_zastepca_dowodcy@strazwejherowo.pl

 

 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Rumia

 

Dowódca Jednostki

kpt. mgr inż. Tomasz Ziarek

Telefon:

 (0-58) 671-01-98

Fax:

 (0-58) 679-47-13

e-mail:

jrg2_dowodca@strazwejherowo.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki

kpt. mgr  Zbigniew Dorawa

Telefon:

 (0-58) 671-01-98

Fax:

 (0-58) 679-47-13

e-mail:

jrg2_zastepca_dowodcy@strazwejherowo.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się