2014-12-11

Kierownictwo

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

 bryg. mgr inż.  Jacek Niewęgłowski

 

Telefon:

 (0-58) 677-61-11

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl

kppsp_sekretariat@strazwejherowo.pl

Godziny przyjęć
interesantów:

 W sprawach skarg,  wniosków, zażaleń  i odwołań - w poniedziałki  15:00 - 16:00 - po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta Powiatowego

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

st. kpt. mgr inż. Waldemar Lewandowski.

 

Telefon:

 (0-58) 677-61-11

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl

kppsp_sekretariat@strazwejherowo.pl

Godziny przyjęć
interesantów:

 W sprawach skarg,  wniosków, zażaleń  i odwołań - w poniedziałki  15:00 - 16:00 - po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta Powiatowego

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

bryg. mgr inż. Grzegorz Kmiecik

 

Telefon:

 (0-58) 677-61-11

Fax:

 (0-58) 677-61-13

e-mail:

biuro@strazwejherowo.pl

kppsp_sekretariat@strazwejherowo.pl

Godziny przyjęć
interesantów:

 W sprawach skarg,  wniosków, zażaleń  i odwołań - w poniedziałki  15:00 - 16:00 - po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta Powiatowego